School Council Year 3

 

                                                                                                                                          Hussain, Acacia Class

                                                                                                                                               Kingsley, Ash Class

Hasfah, Aspen Class